תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

140 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 140

140 / 192

חזרה לידיעה