תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

141 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 141

141 / 192

חזרה לידיעה