תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

142 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 142

142 / 192

חזרה לידיעה