תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

143 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 143

143 / 192

חזרה לידיעה