תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

145 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 145

145 / 192

חזרה לידיעה