תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

146 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 146

146 / 192

חזרה לידיעה