תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

147 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 147

147 / 192

חזרה לידיעה