תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

148 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 148

148 / 192

חזרה לידיעה