תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

149 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 149

149 / 192

חזרה לידיעה