תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

15 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 15

15 / 192

חזרה לידיעה