תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

151 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 151

151 / 192

חזרה לידיעה