תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

152 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 152

152 / 192

חזרה לידיעה