תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

153 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 153

153 / 192

חזרה לידיעה