תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

154 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 154

154 / 192

חזרה לידיעה