תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

155 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 155

155 / 192

חזרה לידיעה