תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

156 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 156

156 / 192

חזרה לידיעה