תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

157 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 157

157 / 192

חזרה לידיעה