תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

158 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 158

158 / 192

חזרה לידיעה