תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

159 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 159

159 / 192

חזרה לידיעה