תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

16 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 16

16 / 192

חזרה לידיעה