תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

160 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 160

160 / 192

חזרה לידיעה