תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

162 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 162

162 / 192

חזרה לידיעה