תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

163 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 163

163 / 192

חזרה לידיעה