תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

164 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 164

164 / 192

חזרה לידיעה