תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

165 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 165

165 / 192

חזרה לידיעה