תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

166 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 166

166 / 192

חזרה לידיעה