תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

167 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 167

167 / 192

חזרה לידיעה