תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

168 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 168

168 / 192

חזרה לידיעה