תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

169 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 169

169 / 192

חזרה לידיעה