תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

171 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 171

171 / 192

חזרה לידיעה