תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

172 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 172

172 / 192

חזרה לידיעה