תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

173 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 173

173 / 192

חזרה לידיעה