תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

174 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 174

174 / 192

חזרה לידיעה