תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

175 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 175

175 / 192

חזרה לידיעה