תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

176 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 176

176 / 192

חזרה לידיעה