תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

177 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 177

177 / 192

חזרה לידיעה