תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

178 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 178

178 / 192

חזרה לידיעה