תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

179 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 179

179 / 192

חזרה לידיעה