תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

18 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 18

18 / 192

חזרה לידיעה