תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

180 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 180

180 / 192

חזרה לידיעה