תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

181 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 181

181 / 192

חזרה לידיעה