תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

182 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 182

182 / 192

חזרה לידיעה