תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

183 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 183

183 / 192

חזרה לידיעה