תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

184 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 184

184 / 192

חזרה לידיעה