תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

185 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 185

185 / 192

חזרה לידיעה