תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

186 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 186

186 / 192

חזרה לידיעה