תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

187 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 187

187 / 192

חזרה לידיעה