תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

188 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 188

188 / 192

חזרה לידיעה