תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

19 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 19

19 / 192

חזרה לידיעה