תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

190 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 190

190 / 192

חזרה לידיעה